Bomen kappen

Wilt u een boom op uw eigen grond kappen? Dan heeft u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Redenen om een boom te kappen zijn bijvoorbeeld ziekte, beschadiging, bouw, sloop of ernstige overlast.

Aanvraag

Neem eerst contact op met de gemeente om te informeren of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het kappen. Het kan ook zijn dat u een aanlegvergunning nodig heeft voor kappen van een boom, het verwijderen van een rij bomen of een houtwal in gebieden die van landschappelijke of cultuurhistorische waarde zijn. Via het Omgevingsloket kunt u de vergunning online aanvragen als dat nodig is. Log in via DigiD.

De gemeente maakt een afweging tussen uw belang om de boom te kappen en het belang van de boom zelf of voor de omgeving. U kunt de omgevingsvergunning voor het kappen van een boom alleen aanvragen als u eigenaar bent van het perceel. De boom moet op uw eigen grond staan.

NB: U mag de boom niet kappen als daarin een bewoond vogelnest aanwezig is.

Bezwaar

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.

Kosten

Omgevingsvergunning kappen: € 138,90
Aanlegvergunning: € 554,03

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.