Brandveiligheid gebouw

Beheert u een bedrijf of instelling, of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken.

Onder de Omgevingswet zal de gebruiksvergunning komen te vervallen. Wel zal in bepaalde gevallen nog een gebruiksmelding verplicht zijn. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat onder de Omgevingswet geen oog meer is voor brandveiligheid.

De gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk zal met de komst van de Omgevingswet dus niet meer nodig zijn. Voor een aantal specifieke gevallen blijft alleen nog de meldplicht bestaan.