Nieuwe en uitgebreide metingen – stof, geur en formaldehyde 

In februari 2023 doet de Omgevingsdienst Arnhem (ODRA) vervolgmetingen naar de uitstoot van stof, geur en formaldehyde. Aanvullend op de metingen van de ODRA wordt ook de depositie (het neerslaan) van stof en formaldehyde in de directe omgeving van IceBear gemeten. Op die manier krijgen we een compleet en volledig beeld. Afhankelijk van de uitkomsten van de metingen bepalen we het vervolgtraject.

Nieuwe en uitgebreide metingen – geluid 

Er zijn ook vervolgmetingen naar geluid. Hierbij kijkt de Omgevingsdienst of de maatregelen die IceBear tot nu toe heeft genomen effect hebben. Een adviesbureau actualiseert – in opdracht van IceBear – het geluidsrekenmodel. Als dat is gebeurd, volgt de procedure voor het opleggen van maatwerkvoorschriften. De Omgevingsdienst controleert vervolgens via geluidsmetingen of het bedrijf aan de maatwerkvoorschriften voldoet. Als dat niet het geval is, wordt handhavend opgetreden. 

Eindrapport van de Omgevingsdienst 

We verwachten het eindrapport van de Omgevingsdienst in het tweede kwartaal van 2023. Op dat moment organiseren we weer een informatieavond voor de omgeving.