Rioolvervanging Binnenpad en Kerkweg

Binnenpad Giethoorn

Nieuws

Bewonersbrief rioolvervanging Binnenpad en Kerkweg, juni 2022 (pdf 178 kB)

In 2019 zijn we gestart met voorbereiden van de rioolvervanging langs een deel van het Binnenpad en de Kerkweg. Helaas moesten we het project eind 2019 stilleggen vanwege de problemen rondom stikstof. Door gewijzigde regelgeving is het nu mogelijk om het project weer op te starten.

Waarom

Het bestaande gemeentelijke riool aan de oostzijde van het Binnenpad verkeert in slechte staat. Het is in de loop van de jaren verzakt. Hierdoor stroomt slootwater het riool in en zijn er vaak verstoppingen. Het bestaande riool vervangen we door een drukriool met minigemaaltjes. Het rioolwater wordt dan onder druk door het nieuwe riool afgevoerd. Een dergelijk riool is minder gevoelig voor verzakkingen en verstoppingen. De werkzaamheden vinden plaats in de percelen van het Binnenpad met de even huisnummers 2a t/m 54 en de oneven huisnummers 1 t/m 5, en in de Kerkweg de even huisnummers 50a, 56, 58 en 60. 

Wanneer

Tijdens de voorbereiding in 2019 zijn er diverse bewonersbijeenkomsten geweest en veel individuele gesprekken gevoerd. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in het nieuwe rioolplan waarmee we het werk kunnen aanbesteden. Maar voordat we gaan aanbesteden willen we eerst opnieuw met de bewoners in gesprek. Het kan zijn dat de situatie hier en daar ondertussen is gewijzigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Vroklage. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 en/of arjan.vroklage@steenwijkerland.nl

Zie ook

Nieuwsarchief