Een levendige stad

markt steenwijk

Wat

Een compact centrum.  

Waarom

Bij leegstand is niemand gebaat. Zeker niet als je een stad aantrekkelijk en levendig wilt houden. Moet je bij leegstand wachten totdat er een nieuwe winkel in het pand wordt gevestigd? Of, moet het mogelijk zijn om het pand een andere functie te geven? Bijvoorbeeld voor wonen? Moeten we toe naar een kleiner, compacter winkelgebied? En, kunnen we dat doen door stedelijke kavelruil? Het zijn complexe vragen die om een zorgvuldig antwoord vragen.

En nu

We houden de vaart erin. Met elkaar en de ondernemers in de binnenstad gaan we kijken welke stappen nodig zijn om toe te werken naar een compacte stad.