Inburgeren in uw gemeente

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. U moet ook een toets maken, om te bepalen wat de best passende route voor u is. Dit noemen wij de Leerbaarheidstoets. De gemeente maakt een afspraak met u voor de toets. Het gesprek en de toets noemen we de brede intake.
 
Na de brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat u moet doen om in te burgeren. Er staat ook in of u examen moet doen. En wat voor examen.

Inburgeren

Inburgeren helpt u bij het leven in Nederland. Bij boodschappen doen, werken en omgaan met andere mensen. Dat gaat makkelijker als u de taal kent en als kennis heeft van de Nederlandse samenleving. 
 
Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren.

Op tijd inburgeren

Zorg ervoor dat u op tijd inburgert. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Meer informatie

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.