Inclusief sporten en bewegen

Sporten en bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook voor mensen die dat minder makkelijk kunnen. We hebben oog voor inwoners die door sport mee kunnen doen in de samenleving, sociale contacten hebben en zelfvertrouwen krijgen. En we gebruiken de kracht van sport en bewegen om andere doelen te bereiken.

Voor dit resultaat gaan we in 2023

We helpen meer dan 600 inwoners voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is. Door drempels om te gaan bewegen weg te nemen.

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

  • Begeleiding naar structureel beweegaanbod (individueel en groepsverband)
  • Ondersteunen bij het promoten en aanvragen van Sam& en het Volwassenenfonds
  • Organiseren van een sportmarkt voor mensen met een beperking
  • Het aangepaste sportaanbod in beeld brengen op de website van Uniek Sporten
  • Uitvoeren van een stimuleringsprogramma samen met RIBW en Racketcentrum Tuk
  • Organiseren van fietsles voor volwassenen
  • Uitvoeren Jongeren in Beweging om de stap naar school en/of werk makkelijker te maken