Jong leren bewegen

We willen dat alle kinderen goed leren bewegen. Dat ze weer én meer buitenspelen. Dat ze het leuk vinden om te sporten. En dat ze als ze wat achterblijven, zo vroeg mogelijk ondersteuning krijgen.

En dit doen we ervoor:

  • We zetten extra buurtsportcoaches in die leerkrachten een helpende hand bieden bij het invullen van het bewegingsonderwijs. Hierin trekken we samen op met de samenwerkingsverbanden uit Samen voor Ryan.
  • We zetten extra buurtsportcoaches in om te zorgen dat er bijvoorbeeld binnen de voorschoolse opvang meer aandacht komt voor de motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. We gaan o.a. aan de slag met peutergymlessen, brengen aanbod in beeld en bieden praktische tips en tools aan professionals en ouders.
  • Voor kinderen die niet voldoende mee kunnen komen, is er een vangnet met XtraGym, ClubExtra of kinderfysiotherapie.
  • We zetten de Clubkadercoach in die samen met sportaanbieders jeugdtrainers gaat ondersteunen en coachen zodat het plezier en de kwaliteit van trainingen nog beter wordt.
  • We organiseren in verschillende wijken en kernen sportactiviteiten om te laten zien welke mogelijkheden er zijn.
  • We moedigen leerlingen van het voortgezet onderwijs aan om zelf (meer) te sporten en bewegen en anderen daarbij te helpen. Leerlingen helpen ook mee met de organisatie van verschillende activiteiten uit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord.
  • We kijken hoe we kunnen zorgen voor uitdagende schoolpleinen.
  • We organiseren verschillende activiteiten en acties om buitenspelen te stimuleren. Een voorbeeld is de grote binnen-buitenspeeldag en de Nationale Buitenspeeldag.