Vitaal oud(er) worden

We willen dat iedere senior zo lang mogelijk actief kan zijn. Dan is het wel belangrijk dat er genoeg passend aanbod is.

En dit doen we ervoor:

  • We richten een werkgroep op die senioren gaat stimuleren om (meer) te bewegen, die bekendheid geeft aan het bestaande aanbod én meedenkt over nieuwe kansen.
  • We gaan aan de slag met Max Vitaal: we bieden een fittest aan en leggen het aanbod vast in een (digitaal) boekje.
  • We zorgen dat de regeling ‘Bijdrage in sociaal-culturele activiteiten’ meer bekend wordt bij senioren die vanwege hun financiële situatie niet kunnen sporten en bewegen.
  • We gaan aan de slag met Doortrappen. Een programma dat zich richt op veilig fietsgedrag voor senioren zodat zij zo lang mogelijk mobiel blijven.