Vitale sportaanbieders

Sterke vitale sportaanbieders die waar het kan en moet samenwerken in kernen en wijken. Ons doel? Een breed aanbod nu en in de toekomst!

En dit doen we ervoor

Als sportclub he je te maken met veel uitdagingen, juist in coronatijd. Hoe houd je jouw sportclub vitaal? Hoe houd of krijg je voldoende vrijwilligers en hoe bind je leden aan de club? Het Sportakkoord helpt u hierbij. Door ondersteuning op maat krijgt uw club de mogelijkheid om te groeien en bloeien richting de toekomst. Daarnaast levert het Sportakkoord u, door samenwerking met lokale partijen, een netwerk op die u nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken van beleid. Samen sta je sterker!

In de brochure ‘Van lokaal Sportakkoord naar actie, in samenwerking met uw club’ leest u meer over het lokale Sportakkoord, de meerwaarde voor uw club én binnen welke thema’s het Sportakkoord u kan helpen. 

Ieder gebied in Steenwijkerland heeft een buurtwerker sport die hét aanspreekpunt is voor sportaanbieders. Zij werken, samen met de spelers op dit thema, aan:

  • een ontmoetingskalender,
  • verenigingsondersteuning op maat.

De ontmoetingskalender voor sport- en beweegaanbieders zorgt voor momenten om elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Bij verenigingsondersteuning op maat kijken we of meerdere verenigingen tegelijk kunnen helpen, zodat zij ook van elkaar kunnen leren. 

  • We zetten Sjors Sportief op zodat kinderen de kans krijgen om verschillende sporten uit te proberen. Kijk op www.sjorssportief.nl voor het complete actuele aanbod in Steenwijkerland.
  • Als opening van het sportseizoen organiseren we een gezamenlijke sportdag. 
  • Voor de ontwikkeling van vernieuwend sport- en beweegaanbod hebben we ook een stimuleringssubsidie beschikbaar.