Vitale sportaanbieders

Sterke vitale sportaanbieders die waar het kan en moet samenwerken in kernen en wijken. Ons doel? Een breed aanbod nu en in de toekomst!

En dit doen we ervoor:

  • Ieder gebied in Steenwijkerland heeft een buurtwerker sport die hét aanspreekpunt is voor sportaanbieders. Zij werken, samen met de spelers op dit thema, aan:
    • een ontmoetingskalender,
    • verenigingsondersteuning op maat.
  • De ontmoetingskalender voor sport- en beweegaanbieders zorgt voor momenten om elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.
  • Bij verenigingsondersteuning op maat kijken we of meerdere verenigingen tegelijk kunnen helpen, zodat zij ook van elkaar kunnen leren.
  • We zetten Sjors Sportief op zodat kinderen de kans krijgen om verschillende sporten uit te proberen.
  • Als opening van het sportseizoen organiseren we een gezamenlijke sportdag.
  • Voor de ontwikkeling van vernieuwend sport- en beweegaanbod hebben we ook een stimuleringssubsidie beschikbaar.