Bouw

Op 5 maart 2019 was er een arenadiscussie over het thema Bouw. Deelnemers waren onder meer ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, werkbemiddeling en kenniscentra.

Een korte samenvatting van de uitkomst:

  • De urgentie om met een Actieplan aan de slag te gaan, wordt breed gevoeld
  • Jongeren bereiken: de bouw moet weer een interessante keuze worden
  • Er is meer: ook kijken naar huisvesting en bereikbaarheid voor werknemers
  • Doelgroep verbreden: denk aan ‘zij-instromers’
  • Aantrekkelijk maken: een boost geven aan het imago van de bouw
  • Een opleiding die aansluit: meer praktijkgerichte scholing op het voortgezet onderwijs
  • Zelf ondervinden: proefdraaien in een lab-omgeving
  • Verschillen overbruggen: aandacht voor loonkloof bij omscholing