Horeca en vrije tijd

Op 4 maart 2019 was er een arenadiscussie over het thema Horeca en vrije tijd. Deelnemers waren onder meer ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, werkbemiddeling en kenniscentra.

Een korte samenvatting van de uitkomst:

  • De urgentie om met een Actieplan aan de slag te gaan, wordt breed gevoeld
  • Samenwerking is nodig: méér als collectief optreden bij o.a. het werven van personeel
  • Investeren in opleiding: scholing in het gebied organiseren (samen met het onderwijs)
  • Doelgroep verbreden: aandacht voor het klaarstomen van ‘zij-instromers’
  • Aantrekkelijk maken: een boost geven aan het imago van de horeca
  • Verder kijken: oplossingen zoeken die effect hebben voor de langere termijn