(Maak)industrie

Op 11 maart 2019 was er een arenadiscussie over het thema (Maak)industrie. Deelnemers waren onder meer ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, werkbemiddeling en kenniscentra.

Een korte samenvatting van de uitkomst:

  • De urgentie om met een Actieplan aan de slag te gaan, wordt – zeker voor de langere termijn – gevoeld
  • Profileren: meer laten zien wat de Kop van Overijssel te bieden heeft
  • Samenwerking is nodig: een platform opzetten tussen onderwijs en industrie
  • Jongeren bereiken: de techniek moet weer een interessante keuze worden
  • Kennis en medewerkers delen: tussen bedrijven onderling
  • Concreet worden: snelle actie is nodig