Zorg

Op 6 maart 2019 was er een arenadiscussie over het thema Zorg. Deelnemers waren onder meer ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, werkbemiddeling en kenniscentra.

Een korte samenvatting van de uitkomst:

  • De urgentie om met een Actieplan aan de slag te gaan, wordt breed gevoeld
  • Realistisch kijken: de eisen zijn torenhoog, maar… de alleskunner bestaat niet
  • Waardering voor de zorg: aandacht voor een beloning die past bij de prestatie
  • Aantrekkelijk maken: een boost geven aan het imago van de zorg
  • Er is meer: ook kijken naar huisvesting en bereikbaarheid voor werknemers
  • Stapelen van werk: fulltime banen creëren door meerdere functies te ‘stapelen’
  • Samenwerking is nodig: baangarantie binnen de sector en samen opleiden
  • Uit eerste hand: met studenten in overleg om behoefte te bevragen