Krapte op de arbeidsmarkt?

Een update van Bert Flierman, programmamanager Actieplan Werk(t)

Begin 2020 hadden we twee historische mijlpalen bereikt in de Nederlandse samenleving. Met 2,9% kenden we de laagste werkeloosheid sinds 1973. Daarnaast steeg de arbeidsparticipatie met bijna 70% tot het hoogste percentage ooit. Krapper kon de arbeidsmarkt bijna niet worden.

Hoe anders is het nu. We realiseren ons dat het coronavirus de dagelijkse realiteit van iedereen totaal heeft veranderd. De wereld ziet er voor zowel werkgevers als werknemers, in welke sector dan ook, volledig anders uit. Zo zaten we in februari van dit jaar nog met horecaondernemers om tafel om oplossingen te bedenken voor het dreigende personeelstekort in het hoogseizoen. Nu heeft u via de media al kunnen lezen dat de lancering van de Horeca Academy Weerribben-Wieden (HAWW) uitgesteld is naar het voorjaar van 2021.

Oog voor dagelijkse realiteit

Als kersverse programmamanager voor Actieplan Werk(t) heb ik na 15 maart intensief overlegd met mijn opdrachtgever, de gemeente Steenwijkerland, en met de Businessclub Steenwijkerland als belangrijke partner. We hebben uitgebreid besproken hoe om te gaan met de huidige situatie en de uitrol van Actieplan Werk(t). Ook heb ik met diverse individuele ondernemers gesproken die zich al hadden aangesloten bij een van de geformuleerde acties. Onze gezamenlijke conclusie is dat het belangrijk is om de ingezette lijn door te zetten, echter met oog voor de dagelijkse realiteit. Daarom hebben we ervoor gekozen om u juist nu te informeren over Actieplan Werk(t).

 1. Status en voortgang
  We hebben in 2019 met veel ondernemers uit Steenwijkerland gesproken over hun uitdagingen als het gaat om de arbeidsmarkt. Dat heeft tot vele inzichten geleid en dat weer tot concrete acties. Welke dat zijn, wat de voortgang is en wie daarvoor verantwoordelijk is, daarover leest u meer in deze nieuwsbrief en op www.steenwijkerland.nl/actieplanwerk
   
 2. Uitdagingen blijven
  De stapelbaan in de zorg, het aantrekken van mondiaal toptalent. Op korte en middellange termijn blijven dit belangrijke uitdagingen van ondernemers in de diverse sectoren die zij vertegenwoordigen. Zij geven aan dat het juist nu belangrijk is om de zeilen naar de wind te zetten, actief en inventief te blijven. Daar zullen we ons dus ook met volle energie voor inzetten.   
   
 3. We werken vanuit de vraag van de ondernemers
  Zó zijn we het hele proces gestart in 2019 en dat zal ook onze houding in de komende jaren blijven. Dat betekent dat onze plannen niet in beton gegoten zijn, maar dat we gevoel voor realiteit houden. En dat we onszelf de ruimte geven om creatief om te gaan met de nieuwe uitdaging en vraagstukken van ondernemers door de zich ontwikkelende economische situatie.
   
 4. Vitale arbeidsmarkt
  Een vitale arbeidsmarkt is voor het welzijn en de leefbaarheid van een regio van cruciaal belang.   

Als programmamanager wil ik mij graag inzetten om de arbeidsmarktvraagstukken in kaart te brengen én te werken aan de juiste oplossingen. Dat doen we samen. Met ondernemers, bestuurders en ambtenaren van de gemeente en provincie, onderwijspartners en het Ontwikkelfonds Human Capital Agenda. Alleen door elkaars wederzijdse belangen te kennen en gezamenlijk na te streven kunnen we, ook als de tijden snel veranderen, in publiek-private samenwerking veel bereiken.