Elektriciteitsnet Overijssel

Elektriciteitsnet Overijssel bereikt overal maximale capaciteit voor afname door grootverbruikers.

De netbeheerders nodigen ondernemers in Overijssel uit voor een webinar op vrijdag 26 januari van 11:00 – 12:00 uur. Tijdens deze onlinebijeenkomst krijgen ondernemers meer informatie over de recente ontwikkelingen op het elektriciteitsnet en gaan de netbeheerders met ondernemers in gesprek over het beschikbaar stellen van flexibel vermogen en spitsmijden.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor de webinar.