Met de Sociale Hypotheek investeren in ontmoetingsplekken

Dorpshuizen, kerken, sportverenigingen, wijkcentra en kulturhusen zijn belangrijke sociale ontmoetingsplekken voor een brede groep inwoners in wijken en buurten in Overijssel. Dit soort accommodaties met meerdere (sociale) functies onder één dak kunnen door de corona effecten, inflatie en energieprijzen met moeite het hoofd boven water houden. De provincie Overijssel geeft hen een steun in de rug door het openen van een nieuwe ronde van de Sociale Hypotheek. De Provinciale Staten hebben hiervoor een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de financiële positie en weerbaarheid van maatschappelijke organisaties en verenigingen te verbeteren.

Financieel gezonde organisaties kunnen sneller aan de slag met bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van gebouwen of het verbeteren van het programma-aanbod. Hierdoor blijven ze ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel. De 'hypotheek' wordt niet afgelost met geld, maar met vrijwillige inzet bij nieuwe activiteiten in het algemeen belang van de buurt.

Al 70 hypotheken verstrekt

Vanuit de subsidieregeling zijn inmiddels 70 Sociale Hypotheken verstrekt. Dit heeft ruim 50.000 extra ingezette vrijwilligersuren in en rond multifunctionele accommodaties opgeleverd. Omgezet naar betaalde arbeid is dat zo’n 1,5 miljoen euro. Dat onderstreept nog eens de waarde van vrijwillige inzet in de Overijsselse samenleving. De provincie is trots op de vele organisatoren en vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties en verenigingen die zich dagelijks inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt. Dit vergroot de gezondheid en leefbaarheid in Overijssel. Daarom stimuleert en ondersteunt de provincie dit van harte.

Extra inzet op energiebesparing

Naast de Sociale Hypotheek heeft de provincie Overijssel voor het bedrijfsleven, verenigingen en (culturele) instellingen ook extra subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen beschikbaar. Hiermee ondersteunt en stimuleert de provincie de verduurzamingsacties van deze organisaties om de energierekening zo snel mogelijk omlaag te brengen.

Meer informatie over de regelingen is te vinden op de website van Nieuwe Energie Overijssel.