Nieuwe ontwikkelingen rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast.

Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is bijgesteld van 60% naar 50%. Verder zijn de definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit bekend.

De regeling opent naar verwachting het eerste kwartaal van 2023. De Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren.

Energiekosten minimaal 7% van uw omzet?

De TEK is voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen (de energie-intensiteitseis). Dit wordt berekend met de modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de definitieve modelprijzen 2022 bekendgemaakt. Voor gas is deze gesteld op € 2,41. Voor elektriciteit op € 0,59. Met deze definitieve modelprijzen, uw omzet en uw werkelijke energieverbruik, kunt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alvast een inschatting maken of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Alleen dan komt u in aanmerking voor TEK-vergoeding.

Voorschot 50%

De minister besloot om het voorschot van 60% van de maximale tegemoetkoming te verlagen naar 50%. Dit komt door de nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt. De energieprijzen zijn niet stabiel en blijven niet vanzelfsprekend hoog. Ze willen voorkomen dat uw voorschot hoger is dan de definitieve subsidie. In dat geval moet u namelijk (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Open voor aanvragen

De regeling wordt op dit moment definitief uitgewerkt. En daarna voorgesteld aan de Europese Commissie die het moet goedkeuren. Vóór deze goedkeuring publiceert het kabinet de tekst van de regeling al wel in de Staatscourant.