Ondersteuning energiebesparende maatregelen

Provincie Overijssel trekt 5 miljoen euro uit om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen.

De ambitie is om 5.000 huishoudens en 500 bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen. Dat doet de provincie door stevig in te zetten op energiebesparende maatregelen.
Het pakket bestaat uit nieuwe regelingen en verruiming van bestaande regelingen gericht op energiebesparing. Bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen kunnen hier mee aan de slag.