Alcohol tijdens evenementen

Voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens een evenement is een ontheffing nodig van de Drank- en Horecawet.

Tijdens het schenken van alcohol moet tenminste 1 leidinggevende aanwezig zijn. Vooraf moet bekend zijn wie de leidinggevende is. Het is mogelijk meerdere leidinggevenden op te geven voor de ontheffing.

Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn.

U kunt de ontheffing van de Drank- en Horecawet online aanvragen.