Verkoop en opslag van vuurwerk

De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

Vuurwerk verkopen

  • U mag alleen vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.

  • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.

  • Op ieder vuurwerkproduct moet een duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing staan.

Vuurwerk opslaan

  • Als u binnen uw bedrijf minimaal 10 kilogram en maximaal 10.000 kilogram consumentenvuurwerk wilt opslaan, moet u dit via het Omgevingsloketmelden bij de gemeente.

  • Voor het opslaan van meer dan 10.000 kilogram consumentenvuurwerk moet u via het Omgevingsloketeen omgevingsvergunning bij de provincie aanvragen.

Melding doen of vergunning aanvragen

Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Log in via eHerkenning. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding aan de gemeente doen.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.