College op bezoek in Dwarsgracht

Het college van B&W was dinsdag 9 april te gast in Dwarsgracht. In het dorpshuis werden de collegeleden ontvangen door een delegatie van dorpsbelang. Het college vergadert regelmatig op locatie om daarna met het desbetreffende dorps- of stadsbelang diverse onderwerpen te bespreken. ‘Het dorpshuis bood ons een fijne vergaderruimte, maar nog veel meer dan dat is het een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een levendig middelpunt voor en in het dorp waar veel vrijwilligers zich voor inzetten. Dat is goud waard’, constateerde het college.

Na een overleg in het dorpshuis, liet dorpsbelang tijdens een rondvaart de prachtige omgeving van Dwarsgracht zien. Tegelijkertijd werd aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke vraagstukken. Met name het bouwen van woningen in een dorp dat volledig wordt omsloten door de natuur is een uitdaging. Naast de gemeente, die de behoefte en het belang van woningbouw onderkent, buigt een speciale werkgroep uit het dorp zich hierover. Daarnaast werd gesproken over het groot onderhoud aan de beschoeiing van de dorpsgracht, het pad, de vonders en de openbare verlichting dat aanstaande is. Die kwaliteitsimpuls is ook echt nodig, beaamde dorpsbelang, dat ook aangaf ideeën te hebben voor het verfraaien van de openbare ruimte met kunstobjecten: ‘We zijn in overleg met een museum om te kijken of zij kunst kunnen uitlenen. We zoeken daarvoor mooie locaties.’ 

Dwarsgracht heeft een beschermd dorpsgezicht en ligt in Natura 2000 gebied. ‘Een prachtige omgeving waar gewoond en gewerkt wordt’, aldus het college. ‘Dat de natuur hier zo dominant aanwezig is, is uniek. Het brengt tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld als het om vergunningverlening gaat voor paden of bruggen. Het is belangrijk dat we daar met elkaar een goede balans in vinden.’ 

College op bezoek in Dwarsgracht - geschaald