Actualiteiten april 2024

 • Energietoeslag 2023 voor lage inkomens

  01 mei 2024

  De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. Met dit bedrag helpen we u bij het betalen van uw energierekeningen. Heeft u de energietoeslag 2023 niet ontvangen, maar had u daar wel recht op? U kunt nog een aanvraag doen. Dat kan online via onze website. Heeft u er hulp bij nodig? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

 • Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaartsdag

  01 mei 2024

  Op Hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) wordt geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Steenwijkerland. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • De gebiedsteams van Steenwijkerland

  01 mei 2024

  Heeft u ideeën voor uw buurt of vragen over uw woonomgeving? Dan kunt u bij uw gebiedsteam terecht. Daarin zitten mensen van de gemeente, de woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie. Op een vaste dag in de maand zijn zij op een locatie bij u in de buurt. U kunt dan zonder afspraak even binnenlopen.

 • Verplaatsing weekmarkt Steenwijk

  01 mei 2024

  Op zaterdag 4 mei is er kermis in de binnenstad van Steenwijk. De weekmarkt wordt daarom op die datum verplaatst naar de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat.

 • Lintjesregen in Steenwijkerland

  26 april 2024

  Maar liefst 14 vrijwilligers uit Steenwijkerland krijgen ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning een Koninklijke onderscheiding als waardering voor hun belangeloze inzet voor de samenleving. Zij kregen de onderscheiding op vrijdag 26 april 2024 tussen 10.00 uur en circa 12.30 uur uitgereikt door burgemeester Rob Bats. Dit gebeurde in de Grote Kerk in Steenwijk. Hieronder de informatie over de inwoners die op deze dag Koninklijk worden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Hey Terugwinnaar, doe jij ook mee met de grondstoffenspeurtocht?

  22 mei 2024

  Speciaal voor de inwoners van Steenwijkerland hebben ROVA, de gemeente en Stichting Duurzaam Steenwijkerland een grondstoffenspeurtocht uitgezet. Wandel door het centrum van Steenwijk, volg het kompas en beantwoord de vragen. Onderweg ontdek je leuke weetjes over afval en grondstoffen. Verdien zoveel mogelijk punten en maak kans op bioscoopkaartjes. Leuk om te doen tijdens de meivakantie!

 • Nieuw Experience Center Giethoorn krijgt bijdrage uit Leefbaar Giethoorn Deal

  26 april 2024

  De gemeente Steenwijkerland stelt € 200.000,- beschikbaar vanuit de Leefbaar Giethoorn Deal voor de ontwikkeling van het nieuwe Experience Center in Giethoorn.

 • Natuurfotograaf Philip Friskorn opent hotel in Sint Jansklooster

  25 april 2024

  Het vijftiende insectenhotel van Stichting Duurzaam Steenwijkerland werd geplaatst aan De Omloop in Sint Jansklooster. Aan natuurfotograaf Philip Friskorn de eer om de feestelijke opening te verrichten. In navolging op de opening verzorgt hij woensdag 22 mei een gratis lezing over Natuurlijk Noord Nederland in het Infopunt Duurzaam Doen.

 • Nieuwe beweegroute in Giethoorn feestelijk geopend

  25 april 2024

  Bewegen is gezond, dat weet iedereen. De gemeente Steenwijkerland wil daarom inwoners stimuleren om te bewegen. Binnen, maar ook buiten. De nieuwe beweegroute in Giethoorn is hier een mooi voorbeeld van. Wethouder Bram Harmsma: ‘We willen als gemeente bewegen interessant maken voor iedereen, van jong tot oud. Naast sportaccommodaties in onze gemeente willen we ook onze openbare ruimte meer gaan gebruiken voor dit doel. Plekken creëren in kernen en wijken waar mensen kunnen bewegen of spelen. Bewegen is de buitenlucht is fijn, draagt bij aan een goede gezondheid, is gratis en vooral heel erg leuk. De nieuwe beweegroute is daarom een aanwinst voor Giethoorn.’

 • Geld van Rijk voor klimaatadaptatie

  24 april 2024

  De uitzonderlijke droge zomer en natte winter van afgelopen jaar, past in een trend: ons klimaat verandert. We krijgen te maken met meer én grotere weersextremen. Zoals hevige regenbuien, overstromingen, hittegolven en perioden van droogte. Het Rijk heeft 5 miljoen beschikbaar gesteld voor adaptatiemaatregelen via de ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie’. 45 Werkregio’s in Nederland hadden tot eind 2023 de mogelijkheid om hier een financiële bijdrage aan te vragen. Dit geld is speciaal bedoeld voor het versnellen en intensiveren van de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast, droogte en gevolgen van overstromingen. Naast de financiering van het Rijk, betaalt iedere werkregio mee aan de eigen projecten. De werkregio’s bestaan uit overheidsinstanties die samenwerken aan een beter klimaat in hun regio. Ook Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel hebben kun krachten gebundeld.

 • Deel Vijverhof tijdelijk opvanglocatie voor Oekraïners

  23 april 2024

  De eigenaar van de Vijverhof in Steenwijk heeft plannen voor een volledige renovatie van het complex. Dat levert 96 nieuwe huurappartementen op. Er moet veel werk verzet worden en de eigenaar wil dat in gedeelten doen. Er zijn in totaal drie woningblokken die onder handen worden genomen. Telkens wordt één woningblok grondig aangepakt en vervolgens in de verhuur gezet. Het laatste woningblok staat daardoor nog even leeg. Daar wil de gemeente tijdelijk Oekraïense vluchtelingen opvangen. De eerste vernieuwde appartementen zijn in het derde kwartaal van 2024 beschikbaar voor de reguliere verhuur. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden.

 • Verplaatsing weekmarkt Steenwijk

  22 april 2024

  Op zaterdag 4 mei is er kermis in de binnenstad van Steenwijk. De weekmarkt wordt daarom op die datum verplaatst naar de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat.

 • Programma’s 4 mei herdenkingen gemeente Steenwijkerland

  30 april 2024

  In veel Steenwijkerlandse kernen wordt op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. De tijdstippen waarop deze bijeenkomsten beginnen variëren. Een aantal begint einde van de middag en andere zijn in de avond. De programma’s voor de Dodenherdenking in Steenwijkerland kunt u vinden op deze pagina.

 • Gebiedsteams in Steenwijkerland

  23 april 2024

  Heeft u ideeën voor uw buurt of vragen over uw woonomgeving? Dan kunt u bij uw gebiedsteam terecht. Daarin zitten mensen van de gemeente, de woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie. Op een vaste dag in de maand zijn zij op een locatie bij u in de buurt. U kunt dan zonder afspraak even binnenlopen.

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst: Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep

  22 april 2024

  Op woensdag 24 april 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst over de herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep.

 • Verplaatsing weekmarkt Steenwijk

  19 april 2024

  Op de Markt – waar de weekmarkt normaal gesproken staat – wordt gewerkt aan nieuwe stroomkasten. De verwachting was dat deze werkzaamheden vóór 20 april afgerond zouden zijn. Dat bleek niet het geval. Omdat het werk is afgezet met hekken, blijft er onvoldoende ruimte over voor de weekmarkt. We hebben gisteren (18 april) dan ook de beslissing genomen om de weekmarkt op 20 april te verplaatsen naar de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat.

 • Groot onderhoud aan de Steenwijkerlandse openbare ruimte

  18 april 2024

  Zo’n 45 kilometer aan wegen, 8,5 kilometer aan riolering, 3,5 kilometer aan beschoeiing, 28 voetgangers- en verkeersbruggen en 13 speelplekken. Het is slechts een greep uit het totale overzicht van het groot onderhoud dat de gemeente Steenwijkerland dit jaar gaat uitvoeren in de openbare ruimte. ‘In vrijwel alle kernen is er werk in uitvoering’, licht wethouder Melvin Smit toe. ‘Van klein tot groot. Waar het kan, pakken we meerdere werkzaamheden tegelijk op. Als er in een straat toch al gewerkt wordt, kun je het maar beter combineren met ander werk dat ook gedaan moet worden. Niet alleen efficiënt, maar ook fijner voor inwoners.’

 • Duurzame oplossing voor nieuwe verkeersbruggen in Wetering

  16 april 2024

  De bouw nam ongeveer 6 maanden in beslag. Onlangs werden ze officieel opgeleverd: de twee verkeersbruggen in Wetering die volledig vernieuwd zijn. Er moest een duurzame oplossing komen en dat is gelukt. ‘Dan hebben we het over de gebruikte materialen, maar óók over de aanleg van de bruggen zelf. Zo heeft de aannemer gewerkt met een elektrische hijskraan en heimachine om de uitstoot van stikstof op een heel laag peil te houden. Belangrijk, want we zitten hier wel vlakbij Natura 2000 gebied,’ aldus wethouder Melvin Smit. De gloednieuwe bruggen zijn volwaardige bruggen. Dat betekent dat alle verkeer er gebruik van kan maken.

 • College wil tijdelijke units voor ’t Ravelijn

  16 april 2024

  Het college wil bij ‘t Ravelijn in Steenwijk een aantal tijdelijke units plaatsen. De uitbreiding is nodig omdat het Onderwijs Expertise Centrum te maken heeft met een groei in het aantal leerlingen. Wethouder Trijn Jongman: ‘Het aanbod van ’t Ravelijn is uitgebreid. Onder andere met onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Voor hen is er op dit moment geen ruimte in de school. Dat betekent dat zij nu nog op een aparte locatie zitten waar niet de voorzieningen zijn die zij nodig hebben. Daar willen we snel een oplossing voor.’ Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad gevraagd hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen.

 • Gebiedsteams in Steenwijkerland

  18 april 2024

  Heeft u ideeën voor uw buurt of vragen over uw woonomgeving? Dan kunt u bij uw gebiedsteam terecht. Daarin zitten mensen van de gemeente, de woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie. Op een vaste dag in de maand zijn zij op een locatie bij u in de buurt. U kunt dan zonder afspraak even binnenlopen.

 • Gratis webinar: ventilatie en koeling

  18 april 2024

  Een huis moet kunnen ademen, maar in de winter wilt u niet dat er onnodig koude lucht binnen komt. En in de zomer moet een huis de warmte juist kwijt. Hoe zorgt u daarvoor en wat is dan nodig? Op deze vragen en uw eigen vragen, krijgt u antwoord in het webinar: Ventileren & koelen op 17 april. Een energieadviseur vertelt in één uur het belangrijkste over ventilatie en koeling.

 • Interesse in een woningbouwkavel in Blokzijl?

  18 april 2024

  Op dit moment geven we 13 nieuwe kavels uit in Blokzijl. De kavels liggen in het uitbreidingsplan Noordermaten 4.

 • Deel uw mening over het participatietraject Toekomstbeeld Gieterse Polder

  18 april 2024

  In 2021 is de gemeente Steenwijkerland gestart met het organiseren van een participatietraject rondom het opstellen van het Toekomstbeeld voor de Gieterse Polder en Centrum Kulturhus/Eendrachtsplein. Dit participatietraject is in januari 2022 officieel van start gegaan en liep tot maart 2023. Onderdeel van dit participatietraject waren verschillende informatieavonden voor geïnteresseerden en belanghebbenden, zoals inwoners en ondernemers. Deze bijeenkomsten waren op 12/13 oktober 2022, 8 december 2022 en 16 februari 2023.

 • U kunt nog een aanvraag doen voor een bijdrage uit het landschapsfonds!

  18 april 2024

  Bezit u als particulier of agrariër grond in het buitengebied? En wilt u aan de slag met de aanleg of het beheer van landschapselementen, bloemrijke akkerranden of wandelpaden? Dan kunt u in aanmerking komen voor financiële steun uit het landschapsfonds. Er is nog geld beschikbaar. Dus wees er snel bij, want aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

 • Noodbrug in Belt-Schutsloot morgenmiddag (12 april) klaar voor gebruik

  11 april 2024

  De noodbrug die in Belt-Schutsloot is aangelegd – als tijdelijke vervanging van de huidige brug – is vrijdagmiddag 12 april klaar voor gebruik. De werkzaamheden zijn versneld uitgevoerd om de afsluiting voor inwoners en ondernemers van Belt-Schutsloot zo kort mogelijk te houden. De noodbrug is een volwaardige verkeersbrug. Dat betekent dat alle verkeer er gebruik van kan maken. Het is de bedoeling om de huidige brug volledig te vervangen. Ook die werkzaamheden wil de gemeente versneld uitvoeren.

 • College op bezoek in Dwarsgracht

  10 april 2024

  Het college van B&W was dinsdag 9 april te gast in Dwarsgracht. In het dorpshuis werden de collegeleden ontvangen door een delegatie van dorpsbelang. Het college vergadert regelmatig op locatie om daarna met het desbetreffende dorps- of stadsbelang diverse onderwerpen te bespreken. ‘Het dorpshuis bood ons een fijne vergaderruimte, maar nog veel meer dan dat is het een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een levendig middelpunt voor en in het dorp waar veel vrijwilligers zich voor inzetten. Dat is goud waard’, constateerde het college.

 • De gebiedsteams van Steenwijkerland

  08 april 2024

  Heeft u ideeën voor uw buurt of vragen over uw woonomgeving? Dan kunt u bij uw gebiedsteam terecht. Daarin zitten mensen van de gemeente, de woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie. Op een vaste dag in de maand zijn zij op een locatie bij u in de buurt. U kunt dan zonder afspraak even binnenlopen.

 • Gratis grof tuinafval inleveren

  08 april 2024

  Op een aantal dagen in het jaar kunnen inwoners van de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april.

 • Een vraag, probleem of leuk idee? Klop aan bij de Gebiedsteams!

  09 april 2024

  Stel, u loopt rond met een vraag over uw huis, of een probleem dat speelt in de wijk. Misschien heeft u een leuk plan voor de buurt, maar geen flauw idee bij wie u moet aankloppen in Steenwijkerland. Stap eens vrijblijvend binnen op de verschillende werklocaties van de Gebiedsteams. Want daar weten ze raad, en soms ook een snelle oplossing.

 • Helpt u mee op het stembureau?

  09 april 2024

  Op 6 juni 2024 is in Nederland de Verkiezing Europees Parlement. Op dit moment zijn we al druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Een van de dingen die we moeten regelen is dat er voldoende stembureauleden en tellers zijn. Iets voor u? Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 150,-.

 • Eerste gastles over Joodse geschiedenis van Steenwijk

  05 april 2024

  Leerlingen van groep 7 en 8 van Kindcentrum Bernhard uit Steenwijk hadden op 5 april 2024 de primeur. Samen met burgemeester Rob Bats kregen zij als eerste basisschool een gastles over de Joodse geschiedenis van Steenwijk. De les – die werd gegeven door Harma Prinsen van de Stichting Stolpersteine – begon met een officieel moment bij het gedenkteken voor Joodse Steenwijkers. Daarna werd een route gelopen door het centrum van Steenwijk waar door de leerlingen witte rozen werden gelegd bij Stolpersteine, kleine gedenktekens op plekken waar Joodse inwoners hebben gewoond die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en niet meer terugkeerden. ‘Ongelooflijk indrukwekkend’, vond burgemeester Rob Bats die de route meeliep. ‘Je merkt en ziet wat deze verhalen met kinderen doen. Mooi dat deze gastles gegeven wordt en in de vorm van een lesbrief voor alle scholen beschikbaar is.’

 • Bedrijventerrein Groot Verlaat Steenwijk krijgt subsidie voor vergroening en verduurzaming

  02 april 2024

  De gemeente Steenwijkerland en de Business Club Steenwijkerland (BCS) werken nauw met elkaar samen, met als doel: het ondernemersklimaat in Steenwijkerland verbeteren. Wethouder Bram Harmsma (economie): ‘Eén van de speerpunten van onze samenwerking is de kwaliteit van bedrijventerreinen een boost geven. Denk hierbij aan uitbreiding van bedrijventerreinen, maar ook aan het verbeteren van de kwaliteit van onze bestaande bedrijventerreinen. Deze samenwerking is uniek in de regio en succesvol.’

 • Gebiedsteams

  02 april 2024

  Heeft u ideeën voor uw buurt of vragen over uw woonomgeving? Dan kunt u bij uw gebiedsteam terecht. Daarin zitten mensen van de gemeente, de woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie. Op een vaste dag in de maand zijn zij op een locatie bij u in de buurt. U kunt dan zonder afspraak even binnenlopen.

 • De sociaal ombudsvrouw staat voor u klaar

  02 april 2024

  Heeft u zorgen, vragen of tips over onder meer zorg en ondersteuning? Dan kunt u dit melden bij de sociaal ombudsvrouw Irma van Beek.

 • Start uitgifte woningbouwkavels in Blokzijl

  02 april 2024

  Heeft u interesse in een woningbouwkavel in Blokzijl? Op dit moment geven we 13 nieuwe kavels uit. De kavels liggen in het uitbreidingsplan Noordermaten 4.

 • Interesse in een woningbouwkavel in Scheerwolde?

  02 april 2024

  Op dit moment geven we 4 woningbouwkavels uit in Scheerwolde. Het bestemmingsplan Scheerwolde - Schoolstraat voorziet in de bouw van 1 rij van 4 woningen op het perceel hoek Schoolstraat-Brink in Scheerwolde.

 • #Terugwinnaars - ROVA bekijkt de inhoud van pmd-containers

  09 april 2024

  Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Met deze boodschap wil de gemeente Steenwijkerland samen met de inwoners de kwaliteit van de grondstoffen verbeteren.

 • Uitnodiging inloopbijeenkomst woningbouwplan Bergwold Tuk

  02 april 2024

  Op woensdag 10 april 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst over het nieuw te ontwikkelen woningbouwplan Bergwold in Tuk. U bent van harte welkom!