College wil tijdelijke units voor ’t Ravelijn

Het college wil bij ‘t Ravelijn in Steenwijk een aantal tijdelijke units plaatsen. De uitbreiding is nodig omdat het Onderwijs Expertise Centrum te maken heeft met een groei in het aantal leerlingen. Wethouder Trijn Jongman: ‘Het aanbod van ’t Ravelijn is uitgebreid. Onder andere met onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Voor hen is er op dit moment geen ruimte in de school. Dat betekent dat zij nu nog op een aparte locatie zitten waar niet de voorzieningen zijn die zij nodig hebben. Daar willen we snel een oplossing voor.’ Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad gevraagd hiervoor de financiële middelen beschikbaar te stellen.

De units moeten plaats bieden aan twee leslokalen en een kantoorruimte. De uitbreiding – op het braakliggende terrein achter ’t Ravelijn – is tijdelijk voor maximaal 10 jaar. Wethouder Trijn Jongman: ‘Er is nu dringend behoefte aan deze uitbreiding. We willen de komende tijd kijken of dit van tijdelijke aard is of dat het aantal leerlingen blijft groeien. In dat laatste geval moet er een permanente oplossing gevonden worden.’ 

Om na een besluit van de gemeenteraad snel te kunnen handelen, gaat het schoolbestuur van ’t Ravelijn binnenkort een omgevingsvergunning voor de tijdelijke units aanvragen. De geplande locatie heeft al de juiste bestemming. Als alles volgens planning verloopt, zou ’t Ravelijn vanaf het nieuwe schooljaar van de tijdelijke uitbreiding gebruik kunnen maken. 

Omwonenden hebben een brief gekregen over de plannen.