Deel uw mening over het participatietraject Toekomstbeeld Gieterse Polder

In 2021 is de gemeente Steenwijkerland gestart met het organiseren van een participatietraject rondom het opstellen van het Toekomstbeeld voor de Gieterse Polder en Centrum Kulturhus/Eendrachtsplein. Dit participatietraject is in januari 2022 officieel van start gegaan en liep tot maart 2023. Onderdeel van dit participatietraject waren verschillende informatieavonden voor geïnteresseerden en belanghebbenden, zoals inwoners en ondernemers. Deze bijeenkomsten waren op 12/13 oktober 2022, 8 december 2022 en 16 februari 2023.

Evaluatie participatie

De gemeente Steenwijkerland wil graag leren van dit participatietraject en heeft daarom onafhankelijk onderzoeksbureau KWINK groep opdracht gegeven om een evaluatie uit te voeren.

Wilt u de vragenlijst invullen?

KWINK groep is benieuwd naar uw mening over dit onderwerp. Vul de online enquête van KWINK groep in om uw ervaringen te delen. U kunt de vragenlijst tot 28 april 2024 invullen. Deze enquête is bedoeld voor iedereen die bekend is met en/of betrokken is geweest bij het participatietraject Toekomstbeeld Gieterse Polder. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt door KWINK groep en worden niet gedeeld met andere partijen.

Alvast bedankt voor uw hulp.