Duurzame oplossing voor nieuwe verkeersbruggen in Wetering

De bouw nam ongeveer 6 maanden in beslag. Onlangs werden ze officieel opgeleverd: de twee verkeersbruggen in Wetering die volledig vernieuwd zijn. Er moest een duurzame oplossing komen en dat is gelukt. ‘Dan hebben we het over de gebruikte materialen, maar óók over de aanleg van de bruggen zelf. Zo heeft de aannemer gewerkt met een elektrische hijskraan en heimachine om de uitstoot van stikstof op een heel laag peil te houden. Belangrijk, want we zitten hier wel vlakbij Natura 2000 gebied,’ aldus wethouder Melvin Smit. De gloednieuwe bruggen zijn volwaardige bruggen. Dat betekent dat alle verkeer er gebruik van kan maken.

De afgelopen maanden is gewerkt aan de vervanging van de twee bruggen in Wetering-Oost en in Wetering-West. Om Wetering voor iedereen goed bereikbaar te houden, werd in de tussentijd een tijdelijke brug aangelegd. Bij de werkzaamheden was duurzaamheid een van de uitgangspunten. Dat heeft ertoe geleid dat het beton voor zo’n 30% uit hergebruikt materiaal bestaat. Daarnaast is de bestrating grotendeels eerder al gebruikt. Ook bij de aanleg zelf was er veel aandacht voor zo min mogelijk belasting op de omgeving. Zo’n 90% van de werkzaamheden kon met elektrisch materieel worden uitgevoerd. 

Naast duurzame zijn ook natuurinclusieve maatregelen genomen. Er zijn vleermuiskasten aangelegd en ook voor de zwaluwen – die de bruggen vóór de vervanging al als favoriete plekje hadden – is onder de brug weer ruimte om nesten te bouwen.

Verkeersbruggen in Wetering
foto: Wilbert Bijzitter.

Op de foto van links naar rechts:  Auke Take en Melvin Smit van de gemeente Steenwijkerland en Remco Huismans en Marc Beukers van aannemer Van Spijker Infrabouw.