Een vraag, probleem of leuk idee? Klop aan bij de Gebiedsteams!

Stel, u loopt rond met een vraag over uw huis, of een probleem dat speelt in de wijk. Misschien heeft u een leuk plan voor de buurt, maar geen flauw idee bij wie u moet aankloppen in Steenwijkerland. Stap eens vrijblijvend binnen op de verschillende werklocaties van de Gebiedsteams. Want daar weten ze raad, en soms ook een snelle oplossing.

Door: Jolanda de Kruyf.

‘De inwoner hoeft zijn verhaal maar één keer te doen’

Het fenomeen is nog tamelijk nieuw in Steenwijkerland, tóch boeken de Gebiedsteams sinds 2023 al succes. Een samenwerking van gemeente, politie, Sociaal Werk De Kop en de woningcorporaties. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen en opmerkingen op gebied van wonen en welzijn, leefomgeving, voorzieningen in de buurt en veiligheid. Vrijblijvend, zonder afspraak en altijd dichtbij huis.

Gebiedsteams
V.l.n.r. William Prinsen, Lina van Veen en Kor van der Velde.

Aanspreekbaar

Een Gebiedsteam bestaat uit een gebiedscoördinator en de wijk-BOA van de gemeente, de wijkagent, een buurtwerker en een woonconsulent. Juist die mix van makkelijk aanspreekbare mensen van verschillende instanties blijkt een schot in de roos. De partijen werken nauw samen en weten de juiste ingang voor elke vraag. Dát is de grote kracht. ‘Het is laagdrempelig en de inwoner hoeft zijn verhaal maar één keer te doen’, zegt William Prinsen, één van de gebiedscoördinatoren. ‘Het zijn korte lijntjes. We kennen de wegen, vullen elkaar goed aan en leren ook van onze partners. We zijn écht een team geworden in het afgelopen jaar.’

‘Mix van makkelijk aanspreekbare mensen van verschillende instanties blijkt een schot in de roos.’

Verdeling werkveld

William werkt namens de gemeente samen met Kor van der Velde en Lina van Veen in de Gebiedsteams. Alle drie zijn ze enthousiast: ‘Het idee om als gebiedscoördinator zichtbaar te zijn op locatie en letterlijk dichterbij de inwoners te staan, is hier in dit gemeentehuis bedacht. En het werkt geweldig.’ Ze hebben hun werkveld bewust in drie praktische regio’s verdeeld omdat Steenwijkerland een grote gemeente is. Die regio’s beslaan de voormalige gemeentegrenzen van Steenwijk (Lina), IJsselham (William) en Brederwiede (Kor). De verdeling werkt goed. ‘Het is prettig voor mensen om telkens een bekend gezicht te zien in de wijk of het dorp en zelf raken we er ook steeds meer vertrouwd’, zegt Lina. ‘We weten wat er speelt.’

Zo werkt het

De Gebiedsteams zijn elke maand te vinden in uw eigen dorp óf daar vlakbij. In totaal 17 kernen en wijken, verspreid over de gemeente, worden op vaste dagen bezocht. Van Belt-Schutsloot tot Scheerwolde, van Steenwijks wijk Paddenpoel tot de Torenlanden, van Onna tot Vollenhove, van Kuinre tot Willemsoord. De Gebiedsteams werken drie uur lang vanuit het dorpshuis, wijkcentrum of wooncomplex. Iedereen is welkom, voor een praatje of een concrete vraag. Kor: ‘Soms zijn mensen ergens boos over, maar de sfeer is informeel en het ijs snel gebroken. De gesprekken gaan heel naturel, we zijn uitnodigend: kom erbij, drink een kop koffie en zeg het maar: wat kunnen we voor je betekenen?’

Hoe vlieg je zoiets aan?

De vragen zijn uiteenlopend. ‘Over hangjongeren, zwerfafval, straatverlichting, noem maar op. Een groepje inwoners met plannen om het buurthuis op te knappen, hoe vlieg je zoiets aan? Of iemand die zijn eigen inrit wil verbreden, maar er staat een openbaar stukje groen in de weg; hoe werkt dat?’ Kor: ‘Soms is iets snel oplosbaar, soms heb je niet á la minute een passend antwoord. Dan koppelen we het terug. Belangrijk is dat er contact is gelegd.’

Het blijft niet bij goede raad alleen. William: ‘Als het om een melding openbare ruimte gaat kijken we samen met een bewoner naar de gemeentesite, dat is een heel klantvriendelijk systeem. Of we lopen meteen even mee de buurt in, we zijn er dan toch.’ De Gebiedsteams slaan een brug tussen inwoners en overheid. ‘We merken nog vaak dat “de gemeente” het imago heeft van een bureaucratisch apparaat dat op (te grote) afstand van mensen werkt. We willen laten zien dat het ook anders kan.'

Vaker de wijk in

En het wordt nog beter. Buiten de reguliere ‘spreekuren’ om trekken de Gebiedsteams ook steeds vaker de wijk in met een (actueel) thema. Bijvoorbeeld duurzaamheid, drugsgebruik of inbraakpreventie. Lina: ‘We zetten ergens een tent neer met een statafel en gaan flyeren. Dan heb je écht direct contact.’ Bovendien: ‘Het is ontzettend leuk om zo met bewoners in gesprek te zijn’, merkt William. ‘Daar doen we het voor!

‘Het is ontzettend leuk om zo met inwoners in gesprek te zijn.’

Heeft u een vraag aan het Gebiedsteam? Het actuele rooster met alle locaties, data en tijden is te vinden op www.steenwijkerland.nl/gebiedsteams.