Geld van Rijk voor klimaatadaptatie

De uitzonderlijke droge zomer en natte winter van afgelopen jaar, past in een trend: ons klimaat verandert. We krijgen te maken met meer én grotere weersextremen. Zoals hevige regenbuien, overstromingen, hittegolven en perioden van droogte. Het Rijk heeft 5 miljoen beschikbaar gesteld voor adaptatiemaatregelen via de ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie’. 45 Werkregio’s in Nederland hadden tot eind 2023 de mogelijkheid om hier een financiële bijdrage aan te vragen. Dit geld is speciaal bedoeld voor het versnellen en intensiveren van de uitvoering van maatregelen tegen wateroverlast, droogte en gevolgen van overstromingen. Naast de financiering van het Rijk, betaalt iedere werkregio mee aan de eigen projecten. De werkregio’s bestaan uit overheidsinstanties die samenwerken aan een beter klimaat in hun regio. Ook Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel hebben kun krachten gebundeld.

De kracht van samenwerken in werkregio Fluvius

In Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel werkt de werkregio ‘Fluvius’ samen aan het verminderen van de impact van hitte, droogte overstromingen en wateroverlast. Fluvius bestaat uit de gemeenten Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe, Hoogeveen, de Wolden, Steenwijkerland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincies Drenthe en Overijssel. Ook werkregio Fluvius heeft eind 2023 een aanvraag voor de Impulsregeling gedaan. Hiermee worden 36 projecten gerealiseerd en is de maximale bijdrage van 5 miljoen euro die per werkregio kan worden aangevraagd volledig benut. Dat het Rijk met deze regeling in de roos schiet, blijkt uit deze veelheid aan projecten. Naast lokale maatregelen bij de zes gemeenten en het waterschap, is er ook regionaal bijgedragen aan projecten. Mede door de cofinanciering en samenwerking van de Fluvius-partners is het project ‘Beekherstel Middenloop Vledder Aa’ gerealiseerd. Het beekherstel is een initiatief van het Waterschap Drents Overijsselse Delta met als doel: waterberging en natuurontwikkeling. De Vledder Aa is teruggebracht naar een kronkelende beek en sloten zijn gedempt waardoor de grondwaterstand is verhoogd.  

Aan de slag in Steenwijkerland 

Ook de gemeente Steenwijkerland heeft projecten ingediend bij het Rijk om wateroverlast en hittestress versneld aan te pakken. Deze aanvraag is toegekend, het Rijk betaalt een derde van de kosten van deze projecten. In totaal gaat het om een bedrag van 500.000 euro. De projecten moeten voor 2028 klaar zijn. Een voorbeeld van een project is bijvoorbeeld het klimaatadaptief maken van de stationsomgeving in Steenwijk. De gemeente gaat de openbare ruimte van het stationsgebied vergroenen om hittestress tegen te gaan, door meer bomen en planten aan te brengen in de openbare ruimte. Het regenwater wordt opgevangen om te kunnen gebruiken in droge periodes. Andere projecten in Steenwijk zijn het voorkomen van wateroverlast aan de Tramlaan en het herinrichten van het Steenwijkerdiep, waar ook klimaatadaptieve maatregelen worden genomen bij de herontwikkeling van het gebied.