Gratis grof tuinafval inleveren

Op een aantal dagen in het jaar kunnen inwoners van de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval inleveren. De eerstvolgende mogelijkheid is op vrijdag 12 april en zaterdag 13 april.

Waarom grof tuinafval scheiden?

De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om grof tuinafval te scheiden en willen voorkomen dat het bij het restafval terecht komt. Gescheiden grof tuinafval kunnen we
namelijk deels composteren en deels inzetten voor de opwekking van duurzame energie.

Op welke dagen kunt u ook gratis grof tuinafval inleveren in 2024?

  • Op vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober
  • Op vrijdag 1 november en zaterdag 2 november

Inleverlocatie

Milieubrengstation ROVA Steenwijk
Karenbrug 3, Steenwijk
Vrijdag: 8.30 - 12.00 uur / 12.30 - 16.00 uur
Zaterdag: 8.30 - 16.00 uur

U kunt op bovengenoemde datums een onbeperkte hoeveelheid grof tuinafval gratis inleveren.
Deze service is alleen bedoeld voor particulieren en u moet zich kunnen legitimeren als
inwoner van de gemeente Steenwijkerland.

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Wel grof tuinafval

  • Gemaaid gras
  • Organisch tuinafval
  • Bladeren en snoeiafval
  • Tak- en/of stamhout

Geen grof tuinafval

  • Zand en aarde
  • Bielzen, geïmpregneerde schuttingen en tuinhekjes
  • Stoeptegels
  • Overig afval