Groot onderhoud aan de Steenwijkerlandse openbare ruimte

Zo’n 45 kilometer aan wegen, 8,5 kilometer aan riolering, 3,5 kilometer aan beschoeiing, 28 voetgangers- en verkeersbruggen en 13 speelplekken. Het is slechts een greep uit het totale overzicht van het groot onderhoud dat de gemeente Steenwijkerland dit jaar gaat uitvoeren in de openbare ruimte. ‘In vrijwel alle kernen is er werk in uitvoering’, licht wethouder Melvin Smit toe. ‘Van klein tot groot. Waar het kan, pakken we meerdere werkzaamheden tegelijk op. Als er in een straat toch al gewerkt wordt, kun je het maar beter combineren met ander werk dat ook gedaan moet worden. Niet alleen efficiënt, maar ook fijner voor inwoners.’

Wat er gaat gebeuren en waar, staat op de onderhoudskaart 2024. Deze is te vinden op www.steenwijkerland.nl/grootonderhoudsteenwijkerland

Naast werkzaamheden aan wegen, fietspaden, riolering, speelplekken, openbare verlichting, bebording, beschoeiingen, bruggen en vonders komt er op diverse locaties meer groen. ‘Vergroening is belangrijk voor de leefbaarheid. Bovendien knapt het straatbeeld ervan op’, vertelt wethouder Melvin Smit. ‘Dat is ook de reden dat we bomen niet zomaar kappen. Mooi voorbeeld is de riolering in de Jan van Riebeeckstraat in Steenwijk. Die moet worden vervangen, maar ligt onder grote bomen. Die willen we laten staan en met een technisch handige oplossing kan dat ook. De bestaande rioolbuis krijgt een soort kunststoffen kous. Daarmee maak je feitelijk een nieuwe rioolbuis in een bestaande. De bomen hoeven er niet voor te wijken. Twee vliegen in één klap dus.’  

Gebiedsgerichte aanpak 

Voor de kernen Dwarsgracht en Belt-Schutsloot is in samenspraak met de desbetreffende plaatselijke belangen een gebiedsgerichte aanpak opgezet. Daar is sprake van een stapeling van werkzaamheden aan onder andere beschoeiingen, bruggen, vonders en voet- of fietspaden. Voor de werkzaamheden is een planning over meerdere jaren gemaakt. 

Op de onderhoudskaart voor 2024 staan nog een aantal projecten die voor vorig jaar op de planning stonden, maar nog niet zijn uitgevoerd bijvoorbeeld omdat het vergunningentraject meer tijd heeft gekost dan verwacht. Deze projecten, waaronder werkzaamheden aan de riolering in Wetering, staan voor dit jaar op de kalender.