Lintjesregen in Steenwijkerland

Maar liefst 14 vrijwilligers uit Steenwijkerland krijgen ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning een Koninklijke onderscheiding als waardering voor hun belangeloze inzet voor de samenleving. Zij kregen de onderscheiding op vrijdag 26 april 2024 tussen 10.00 uur en circa 12.30 uur uitgereikt door burgemeester Rob Bats. Dit gebeurde in de Grote Kerk in Steenwijk. Hieronder de informatie over de inwoners die op deze dag Koninklijk worden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lubbert Buijert uit Oldemarkt (75 jaar) 

Vanaf 1975 zet Lubbert Buijert zich in voor de Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo. Als ouderling, diaken, voorzitter van de zendingscommissie en gespreksleider van de Gemeente Groeigroep. Daarnaast was hij penningmeester van buurtvereniging 'Kuipersmuis'. Bij de Volkstuinvereniging 'De Vijverberg' vervult hij zijn rol als voorzitter op een gedreven manier. Ook steekt hij zelf de handen uit de mouwen om ieder jaar het land om te ploegen en de boswal te onderhouden. Daarnaast ligt de organisatie van de jaarlijkse tuindag in zijn handen.   

Mariëtte Essink uit Steenwijk (68 jaar)

Mariëtte Essink is als collectant actief voor de Nierstichting en de Stichting het Gehandicapte Kind. Daarnaast zette zij zich ruim 20 jaar in voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Als bestuurslid, regioconsulent, begeleider van mensen met autisme en coördinator van de lokale NVA. Ze maakte zich hard om mensen met autisme en hun naasten een luisterend oor te bieden via persoonlijke en groepsgesprekken en door het organiseren van themabijeenkomsten. Samen met haar team voorzag zij daarbij in de behoefte die daarvoor bestond.

Tonny la Faille uit Steenwijk (74 jaar)

Zijn kennis en kunde zet Tonny La Faille in bij het bestuurlijk aansturen van de parochie. Hij maakte deel uit van het parochiebestuur van de H. Christoffelparochie en is verantwoordelijk voor de materiële zaken van de vijf locaties in de Kop van Overijssel. Hij begeleidde onder meer de restauratie van de Clemenskerk. Al 40 jaar is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het tuincomplex en het parochiehuis. Ook is hij sinds 1980 actief als koster. Daarnaast is hij begraafplaatsbeheerder van de RK begraafplaats in Steenwijk. Naast deze activiteiten geeft hij als gepensioneerd docent technieklessen in de metaal op Scholengemeenschap Eekeringe. 

Roelof Groen uit Giethoorn (71 jaar)

Al ruim 28 jaar is Roelof Groen als vrijwilliger actief bij diverse verenigingen en organisaties. Onder meer bij de schaatsvereniging in Giethoorn. Ook was hij van 2009 tot 2022 voorzitter van de Stichting Overijsselse Merentocht. Daarnaast was hij coach, trainer, ploegbegeleider en verzorger van een A-marathonschaatsploeg. Zijn ervaring als voormalig profwielrenner zet hij in voor de jaarlijkse Internationale Wielerrondes van Drenthe. Ook is hij betrokken bij het  Spektakel van Steenwijk. Daarnaast is hij actief voor de Musical Groep Giethoorn, de jaarlijkse gondelvaart en de voetbalvereniging in Giethoorn. Ook is hij koster van de doopgezinde gemeente. 

Joop Holtmann uit Oldemarkt (79 jaar)

Joop Holtmann is 40 jaar een gepassioneerd en gedreven EHBO-, reanimatie- en AED-instructeur geweest. Deze cursussen gaf hij aan diverse bedrijven, organisaties en verenigingen. Daarbij bereidde hij zich goed voor met ieder jaar een nieuw programma en de nieuwste AED-oefenapparaten. Hij wist de materie op een leuke, leerzame en humorvolle manier over te brengen. Met realistisch lessen waarbij hij gebruikmaakte van LOTUS slachtoffers. Op deze manier heeft hij honderden cursisten opgeleid in het verlenen van de eerste hulp.

Gerda Jongschaap uit Kalenberg (62 jaar)

Van jongs af aan is Gerda Jongschaap actief voor de Kalenberger gemeenschap. Diverse verenigingen uit het dorp mogen sinds 1975 op haar enthousiaste en trouwe medewerking rekenen. Of het nu voor de feestcommissie, voor de basisschool of de muziekvereniging is. Ze is secretaris en penningmeester, denkt mee, is actief en betrokken. 37 jaar geleden volgde ze haar vader op als penningmeester van het Kalenberger Gemeenschapshuis. Als spil van het bestuur was zij ook intensief betrokken bij de bouw van het nieuwe dorpshuis in 2012. 

Klaas Kolk uit Steenwijk (91 jaar)

Klaas Kolk is als 91-jarige nog steeds dagelijks actief als vrijwilliger. Sinds 1995 is hij een trouwe vrijwilliger bij de biljartvereniging. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van het geld dat in de vereniging omgaat. Daarnaast draait hij tot op de dag van vandaag een aantal keren per week bardienst. Bij de leden van de biljartvereniging wordt op verjaardagen en bij andere feestelijke en verdrietige gebeurtenissen door hem een kaartje bezorgd. De heer Kolk is ook actief voor de Protestantse gemeente Steenwijk. Sinds 1995 bezorgt hij in zijn woonwijk het maandelijkse nieuwsblad De Brug. Ook brengt hij ruim 15 jaar een verjaardag groet bij de jarigen van de gemeente in zijn woonwijk. Van 1995 tot 2020 was hij actief voor de verenging Oud Papier Actie.  

Simon Maring uit Vollenhove (66 jaar)

Het Rode Kruis (Kop van Overijssel) en Simon Maring zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Sinds 1999 is hij actief als EHBO-er en in 2002 sloot hij zich aan bij Rode Kruis. De heer Maring vindt het de normaalste zaak van de wereld om mensen in nood te helpen. Bij het Rode Kruis is hij onder meer evenementencoördinator, verzorgt hij de opvang van vluchtelingen, is hij teamleider Bevolkingszorg en hij wordt bij allerlei evenementen ingezet. Ook de Nederlands Gereformeerde kerk in Vollenhove kon op zijn inzet rekenen. Hij was 14 jaar koster van de kerk en het kerkgebouw. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk voor dit Koningskind. Hij bezorgt, samen met andere vrijwilligers, kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking een onvergetelijke vakantie.

Klaas Jan Otter uit Giethoorn (65 jaar)

Bij het vrijwilligerswerk van Klaas Jan Otter komt zijn technische kennis goed van pas. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan geluidsystemen, verlichting, verwarming of andere technische apparatuur. Hij zorgt ervoor dat de kerkdiensten in de Doopsgezinde kerk vlekkeloos verlopen. Ook heeft hij samen met zijn vader onder leiding van Hans Kriek (adviseur en orgelbouwer) bijgedragen aan de restauratie van het orgel. Nauw betrokken was hij daarnaast bij de Musical Groep Giethoorn. En dat is hij nog steeds bij de gondelvaart. Als bouwer en het creatieve brein achter nieuwe technieken van de gondelgroep. Ook is hij actief bij de Vereniging Gondelvaart Giethoorn. 

Harma Prinsen-de Vroome uit Zuidveen (75 jaar)

Harma Prinsen is de drijvende en inspirerende kracht achter het bewaren van het erfgoed en het levend houden van de verhalen van de Joodse gemeenschap in Steenwijk. Zij zet zich hiervoor met hart en ziel in. Ze is bestuurslid van Stichting Stolpersteine Steenwijk. Daarnaast heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de redactie van de Nederlandse vertaling van de memoires van Ja'akov Adler. Ook heeft zij zich ingezet voor de oprichting van het gedenkteken voor Joodse Steenwijkers die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ze is bij veel activiteiten betrokken: bij lezingen, het maken van lesbrieven voor scholen en het onderhoud aan de Joodse begraafplaats. Ook is zij voorzitter van de Stichting Gedenkteken Joodse Steenwijkers en heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek naar roof- en rechtsherstel van Joods (on)roerend goed in de gemeente Steenwijkerland. 

Jan Rook uit Sint Jansklooster (75 jaar)

50 jaar geleden begon Jan Rook met vrijwilligerswerk. In 1971 was hij samen met twee broers de oprichter van Corsogroep Kluitenberg. Hij is de aanjager, motivator en drijvende kracht achter al meer dan 50 jaar corsohistorie in Sint Jansklooster. Meer dan 35 jaar is hij actief bij de Sportvereniging V.H.K. Hij was wedstrijdsecretaris, is scheidsrechter en zorgt iedere vrijdagmiddag dat de sportvelden er voor de wedstrijd op zaterdag netjes bij liggen. Een drijvende kracht is Jan Rook ook bij het Vollenhoofs Visserskoor. Daarnaast is hij vrijwilliger in het Dorpshuis waar hij wekelijks de zaal schoonmaakt en is hij actief voor de kringloopwinkel. 

Jan Schipper uit Tuk (68 jaar)

Vanaf 2003 besteedt Jan Schipper veel van zijn tijd aan 'zilverwerk'. Zijn deskundige kennis op het gebied van zilver, met name het Friese zilver, is toonaangevend in Nederland. Hij doet onderzoek naar de goud- en zilversmeden die in vroegere eeuwen in Friesland werkzaam zijn geweest. Jan Schipper zet zijn specialistische expertise en ervaring op het gebied van zilver in voor de collectievorming van musea, stichtingen en particulieren. Daarnaast publiceert hij artikelen over deelgebieden van de Friese edelsmeedkunst in diverse vakliteratuur en werkt hij onder meer mee aan  zilvertentoonstellingen. Hij is de spil in het Nederlandse zilvercircuit van verzamelaars, conservatoren en deskundigen en een vraagbaak voor velen. 

Bert Tissingh uit Eesveen (64 jaar)

Ruim 40 jaar is Bert Tissingh maatschappelijk zeer betrokken bij het sociale leven in Eesveen. Hij vervulde diverse functies binnen het bestuur van de Hervormde Evangelisatievereniging. Mede door zijn inzet bleef de vereniging en het kerkelijk gebouw behouden.  In 1983 werd het nieuwe gebouw 'De Ontmoeting' een feit en zette hij zich in om het gebouw een maatschappelijke functie te geven. Zo ontstond het plan om ‘De Ontmoeting’ te vergroten en te verbouwen tot dorpshuis voor alle inwoners. De verbouw daarvoor gaat binnenkort van start. 
Ook voor zwemclub 't Tolhekke en de ‘langebaan commissie NW Overijssel’ was de heer Tissingh actief. Daarnaast zette hij zich als ouderling in voor het pastoraat. 

Zwanetta Winter-Vis uit Vollenhove (82 jaar)

Sinds 1967 is Zwanetta Winter een actieve en enthousiaste vrijwilliger die zich voor diverse organisaties heeft ingezet. Onder andere voor de Belangenvereniging Vollenhove-Stad waarvoor zij de administratie verzorgde. Ruim 38 jaar maakt mevrouw Winter zich hard voor het bieden van een museale plek in de Stad Vollenhove, waar het historisch en cultureel erfgoed van het ‘Land van Vollenhove’ wordt gepresenteerd. Gestart als vrijwilliger bij de 'Oudheidkamer Brederwiede' was zij ook betrokken bij de overdracht naar het Stadsmuseum Vollenhove in 2005. Nadat het Stadsmuseum een feit was, was zij achtereenvolgens gastdame, centrummanager en in- en verkoopcoördinator. Inmiddels heeft zij de dagelijkse leiding in het museum en coördineert zij onder andere educatieprojecten. 

Groepsfoto lintjesregen Steenwijkerland - geschaald
Foto van: Sara Muis.