#Terugwinnaars - ROVA bekijkt de inhoud van pmd-containers

Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Met deze boodschap wil de gemeente Steenwijkerland samen met de inwoners de kwaliteit van de grondstoffen verbeteren.

ROVA gaat in de maand april, in opdracht van de gemeente, op verschillende momenten en in verschillende kernen de inhoud van de pmd-containers beoordelen.

Voorloper

Om de inhoud van pmd-containers te controleren, stuurt ROVA een Voorloper mee tijdens de inzamelroute. De Voorloper bekijkt steekproefsgewijs de inhoud van containers. Mocht tijdens de controle blijken dat een container onjuiste inhoud bevat, dan wordt deze op dat moment niet geleegd. De container wordt dan voorzien van een hangkaart. Op de hangkaart staat beschreven waarom de container niet is geleegd. Als u de vervuiling uit de pmd-container haalt, komt ROVA deze op een later moment alsnog legen. Op de hangkaart staat aangegeven op welk moment de container opnieuw aan de straat gezet kan worden.

Waarom wordt de inhoud van uw container bekeken?

Door de inhoud van de pmd-containers te beoordelen neemt de gemeente Steenwijkerland een volgende stap om samen met inwoners de kwaliteit van grondstoffen zoals pmd te verbeteren. Nog regelmatig belandt afval tussen de ingezamelde grondstoffen. Dit is vervuiling en hierdoor zijn deze grondstoffen niets meer waard en kunnen niet gerecycled worden. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, op deze manier loopt de gemeente ook opbrengsten mis voor grondstoffen en moet zij extra kosten maken voor het verbranden van afval. 

Samen maken we van afval weer grondstof

Huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed te scheiden. Een echte Terugwinnaar zorgt ervoor dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten. Oud glas wordt bij voorbeeld weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost.

U ziet het: ons afval bevat veel waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Die grondstoffen kunnen we echter alleen terugwinnen als het afval goed wordt gescheiden. Helpt u mee? Kijk voor meer informatie op www.terugwinnaars.nl.

containerkaart terugwinnaars rova