U kunt nog een aanvraag doen voor een bijdrage uit het landschapsfonds!

Bezit u als particulier of agrariër grond in het buitengebied? En wilt u aan de slag met de aanleg of het beheer van landschapselementen, bloemrijke akkerranden of wandelpaden? Dan kunt u in aanmerking komen voor financiële steun uit het landschapsfonds. Er is nog geld beschikbaar. Dus wees er snel bij, want aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Met landschapselementen bedoelen we onder andere houtwallen, fruitboomgaarden, poelen, knotbomen en natuurlijke oevers. Ze zijn kenmerkend voor Steenwijkerland en daarom zijn we er zuinig op. Het landschapsfonds is speciaal bedoeld om grondeigenaren in het buitengebied een financieel steuntje in de rug te geven bij de aanleg en het beheer van deze landschapselementen. Maar er is meer. Ook voor bloemrijke akkerranden en wandelpaden in het buitengebied kan er een aanvraag voor een vergoeding uit het landschapsfonds gedaan worden.

Dit komt in aanmerking voor een vergoeding

Landschapselementen in het buitengebied komen in aanmerking voor een vergoeding. Eigenaren die al een contract voor groene diensten hebben, kunnen dat uitbreiden. Bij nieuwe contracten is de contractwaarde minimaal € 10.000,-. Vaak is een combinatie van ongeveer 4 tot 5 landschapselementen voldoende om aan de minimale contractwaarde te voldoen. Denk hierbij aan een houtwal van 100 meter, een bosje van 500 m2, een struweelhaag van 50 meter en een poel. Nieuwe contracten hebben een looptijd tot en met 2040.

Wilt u er meer over weten?

Het fonds wordt beheerd door de Stichting Groene en Blauwe diensten. Zij geven persoonlijk advies en denken met u mee. Heeft u interesse? U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0529 – 408 385 (maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur) of mailen naar info@sgbdo.nl. Na een telefonische intake komt een veldadviseur bij u langs om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Meer informatie over de stichting leest u op www.sgbdo.nl