Derde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

Vanaf vrijdag 1 juli hebben we er een derde opvanglocatie bij in onze gemeente. In de Emmaschool in Steenwijk gaan 7 Oekraïense gezinnen wonen, bestaande uit 4 of 5 personen. Deze gezinnen komen van de andere 2 locaties, het Fletcher Hotel-Restaurant en Huis ten Wolde. Het is de bedoeling dat deze gezinnen half juli verhuizen naar hun nieuwe huis. De Emmaschool is een tijdelijke opvanglocatie voor ca. 1,5 tot 2 jaar. Integreren in de buurt en écht een eigen plekje vinden is dus heel belangrijk. De doorstroom naar deze nieuwe locatie geeft weer ruimte aan nieuwe Oekraïense vluchtelingen in het Fletcher Hotel en Huis ten Wolde.

Op woensdag 29 juni was er een bijeenkomst voor vrijwilligers uit de buurt van de Emmaschool. Hier kwamen zo’n 20 belangstellenden naar toe. Het is goed om te zien dat de buurtbewoners de gezinnen welkom willen heten én hulp willen bieden. De gezinnen gaan samen met vrijwilligers en de buurt de Emmaschool aan de slag om de ruimtes naar eigen smaak in te richten. We hopen dat dit de gezinnen helpt om zich snel(ler) thuis te voelen.