Bestemmingsplannen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 19 september 2023 het bestemmingsplan Steenwijk - Kalverstraat 19 gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van 13 sociale huurappartementen in de binnenstad van Steenwijk. De wijziging heeft betrekking op de grote van de bergingen. Deze mogen maximaal 6 m2 worden, in plaats van de 5 m2 die in het ontwerp bestemmingsplan stond aangegeven. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt