Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf zijn meldingen ontvangen:
Sint Jansklooster, Bergkampen 10, plaatsen mestsilo (29-9-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.