Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Onna, Steenakkers Oost 10, bouwen woning (2-10-2023)
Sint Jansklooster, Leeuwte 47, plaatsen opslagloods (3-10-2023)
Steenwijk, Prins Bernhardstraat 20, uitbreiden woning (3-10-2023)
Produktieweg 16, aanleggen parkeerterrein inclusief bouwen fietsenstalling (29-9-2023)
Wanneperveen, Van Blankenweg 7, plaatsen dakopbouw (4-10-2023)


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Blokzijl, Zeedijk 2, verbouwen pand (2-10-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Rietvink 3, vergroten verlaagd terras (3-10-2023)
Eesveen, Binnenweg 27, transformeren voormalige slagerij met bedrijfswoning naar 2 woningen met Bed & Breakfast (3-10-2023)
Steenwijk, Tukseweg 130, bouwen 2 zonnecarports (3-10-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt