Algemeen

Beleidsnotitie huisvesting arbeidsemigranten Steenwijkerland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 september 2023 de beleidsnotitie huisvesting arbeidsemigranten vastgesteld. Deze beleidsnotitie is bedoeld om de ruimtelijke afwegingen van de gemeente Steenwijkerland over ruimtelijke initiatieven ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten te verduidelijken aan de hand van uitgangspunten en regels.
De beleidsnotitie is bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2023, nr. 429761 te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de beleidsnotitie die op 10 oktober 2023 in werking is getreden. 
De beleidsnotitie ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.

Danc─â, S.I., 02-02-1999, per 16-8-2023 (voornemen)
Hoek, B. , 28-12-1997, per 16-8-2023 (voornemen)
Ana, D.V., 21-07-2002, per 16-8-2023 (voornemen)

T/m 6 weken na 11-10-2023  kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op www.steenwijkerland.nl/adresonderzoek.