Bestemmingsplannen

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg 42 Giethoorn

Het ontwerp bestemmingsplan Ds. T.O. Hylkemaweg 42 Giethoorn van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de recreatiebestemming naar een woonbestemming. Binnen de woonbestemming zal het botenhuis dienst blijven doen voor de stalling van verhuurboten voor de eigen verhuur van de bewoner van het perceel. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
 

Vaststelling bestemmingsplan 

De gemeenteraad van gemeente Steenwijkerland heeft op 19 september 2023 het bestemmingsplan Heetveld 35-41 Sint Jansklooster vastgesteld. Het plan voorziet in de uitbreiding van het huidige bedrijf Rook Pijpleidingbouw. Het plan heeft 2 bebouwingsconcentraties, één rondom het bestaande bedrijfsgebouw op nummer 41 en een uitbreiding aan de loods op nummer 35. Verder wordt de huidige kapschuur gesloopt en worden drie woningen toegevoegd tussen huisnummer 45 en 49.. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Jan Steenstraat 2 t/m 36 (even), bouwen 18 huurappartementen (5-10-2023)