Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

31 mei 2023    Raadsvergadering, van 14.00 tot 23.00 uur, behandeling begroting
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 
 

Wijziging Verordening jeugdhulp 

De gemeenteraad heeft op 19-9-2023 de ‘Verordening jeugdhulp Steenwijkerland’ gewijzigd. De wijziging gaat over de bestrijding van het oneigenlijk gebruik, misbruik en niet-gebruik van de jeugdhulpvoorziening. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, nr. 429259, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst. 

De wijziging ligt kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.
 

Bekendmaking over de verkiezingen op 22 november 2023

Op 26 september 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgegaan wordt tot het centraal tellen van de stemmen.

Daarnaast heeft de burgemeester op 3 oktober 2023 bekendgemaakt dat het voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mogelijk is om te stemmen middels een kiezerspas. Ook is het mogelijk om te stemmen middels een afgegeven volmacht.

Rechtsgeldige bekendmaking vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummers 430533, 430452 en 439541. Daar vindt u de volledige tekst van de besluiten. 
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.