Bestemmingsplannen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 19 september 2023 het bestemmingsplan Willemsoord - Paasloregel 60-62 gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in het omzetten van de bedrijfsbestemming naar wonen waarbij een minicamping wordt gestaan. De wijzigingen richten zich op het toevoegen van een landschapsplan dat als voorwaardelijke verplichting in de regels van het bestemmingsplan is opgenomen.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt