Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, naast Baarsweg 22, aanleggen bos (13-10-2023)
De Pol, Löhnislaan 4, kappen/snoeien esdoorn (16-10-2023)
Kuinre, Henric de Cranestraat 74, bouwen woning (17-10-2023)
Steenwijk, Dolderweg 40, overkappen losplaats vrachtwagens en plaatsen scrubbber op dak (13-10-2023)
Vollenhove, Industrieweg 4, uitbreiden opslagloods (16-10-2023)
Wanneperveen, Bovenboerseweg 36, aanbouwen schuur en wijzigen voorgevel (16-10-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Oeverweg 2, plaatsen mono-mestvergister (17-10-2023)
          Zuiderpad 27, bouwen botenschuur (12-10-2023)
Nederland, Veldhuisweg 9, plaatsen mono-mestvergister (17-10-2023)

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Giethoorn, Beulakerweg 78a, brandveilig gebruik kinderopvang 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt