Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

17 oktober 2023    Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 17 oktober 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
10 oktober 2023    Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 19.15 uur in het gemeentehuis van Steenwijk. 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl