Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Steenwijk, Landgoedallee 24, aanpassen en legaliseren berging (24-9-2023)
Markt 40, toevoegen woning in bijgebouw (22-9-2023)
Tuk, Bergsteinlaan 74, plaatsen dakopbouw (3-8-2023)
Boterweg 2, wijzigen gevels (22-9-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Groenestraat 8, 10 en 12, plaatsen zonnepanelen (26-9-2023)
Giethoorn, Jonenweg 31, vernieuwen dak (21-9-2-2023)
Oldemarkt, Markerbroekweg 4, plaatsen twee windmolens (21-9-2023)
Paasloo, Paasloerweg 33, plaatsen grondgebonden zonnepanelen (21-9-2023)
Sint Jansklooster, Leeuwte 79, kandelaberen treurwilgen (26-9-2023)
Steenwijk, Krekensingel 6, bouwen woning (22-9-2023)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 256, bouwen vervangende garage (26-9-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt