Verkoop/verhuur/verpachting grond of gebouwen

Voorgenomen grondverkoop perceel grond Oostwold in Tuk

De gemeente is van plan om een perceel grond te verkopen aan N.V. Rendo. voor het plaatsen van een transformatiestation nabij Oostwold in tuk. Het gaat om een perceel grond gelegen nabij de Oostwold 22 te Tuk, kadastraal bekend gemeente SWK05, sectie E nummer 3073 ged., circa 41 m² groot. Er is nu en in de toekomst een groeiende vraag naar energie. Om hieraan te kunnen voldoen is de bouw van nieuwe en de uitbreiding van bestaande transformatorstations nodig. N.V. Rendo. voorziet hierin. Voor de realisatie is grond nodig die eigendom is van de gemeente. De gemeente is van mening dat N.V. Rendo de enige serieuze gegadigde is om het perceel grond aan te kopen.

Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten.

Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen team Economie en Recreatie, telefoonnummer 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl

Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.

 

Voorgenomen grondverkoop perceel grond nabij Godfried van Rhenenlaan 16 in Vollenhove

De gemeente is van plan om een perceel grond nabij de Godfried van Rhenenlaan 16 in Vollenhove (kadastraal bekend gemeente Vollenhove, sectie K, nummer 2733, ged.) ter grootte van ca. 41 m² te verkopen aan de eigenaren van de Godfried van Rhenenlaan 16 in Vollenhove.

Deze koper is de enige serieuze gegadigde voor deze grond omdat het betreffende perceel grond grenst aan hun eigendom en reeds in gebruik is bij de koper. Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren (behoudens de gemeente zelf).

Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten.

Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen team Economie en Recreatie, telefoonnummer 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl.

Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.