Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten  

9 april 2024    Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein, aanvang 19.15 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk  
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein  
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl.

15 april 2024    Inwonersspreekuur gemeenteraad, van 19.00 tot 19.30 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk  
Wilt u met de (burger)raadsleden in gesprek? Kom dan de maandag voor de Politieke Markt naar het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Vanuit elke fractie van de gemeenteraad is een afgevaardigde aanwezig. U kunt zich tot 15 april 2024, 12.00 uur aanmelden voor het spreekuur via griffie@steenwijkerland.nl


16 april 2024    Politieke markt, aanvang 19.30 uur 
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 16 april 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl


Wijziging subsidieregeling ‘Samen voor Ryan’ 
Burgemeester en wethouders hebben op 27-2-2024 de wijziging van de Nadere regels subsidie ‘Samen voor Ryan’ Steenwijkerland vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de verlenging van deze subsidieregeling. De wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nr. 106608, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van de wijzigingsregeling.
Het besluit ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.