Verhuur/verpachting grond of gebouwen

Voorgenomen verkoop bedrijfskavel aan de Eekstraat in Oldemarkt

De gemeente is van plan om een bedrijfskavel aan de Poestpad in Oldemarkt te verkopen en te leveren aan J. T. Kok Holding B.V. Deze onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05074138. De kavel wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand plus bedrijfswoning. 

Het gaat om een bedrijfskavel die gelegen is in het plan De Boterberg in Oldemarkt en deel uitmaakt van het perceel kadastraal bekend gemeente IJsselham, sectie S, nummer 1408. De kavel is ongeveer 985 m² groot. De kavel wordt toegewezen overeenkomstig het Uitgiftebeleid bedrijfskavels gemeente Steenwijkerland zoals dat op 2 maart 2023 in werking is getreden.

Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Economie en recreatie, telefoonnummer 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ‘kavel J. T. Kok Holding B.B. Poestpad De Boterberg’.
Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.