Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Noorderkade 10, vervangen dubbele voordeur en deurkozijn (6-8-2023)
Zeedijk 2, verbouwen pand (3-8-2023)
Eesveen, Binnenweg 5, verbouwen woning (3-8-2023)
Binnenweg 27, transformeren voormalige slagerij met bedrijfswoning naar wonen met Bed & Breakfast (7-8-2023)
Giethoorn, Binnenpad 66g - 1 t/m 7, vervangen rietendak t.b.v. zonnepanelen (3-8-2023)
Giethoorn, Jonenweg 1e, tijdelijk verhuren boten voor maximaal 10 jaar (4-8-2023)
Giethoorn, Van der Gootplantsoen 8, starten Bed & Breakfast (4-8-2023) 
Marijenkampen, Heideveldsweg 7, uitbreiden hoofdgebouw (3-8-2023)
Marijenkampen, Ongeleg 3A, verbouwen woning (3-8-2023)
Sint Jansklooster, Beulakerwijde nabij eilandjes verdronken dorp Beulake, aanleggen vooroeverconstructie (4-8-2023)
Steenwijk, Stationsstraat 8, bouwen appartementencomplex (3-8-2023)
Steenwijk, Steenakkers 24, bouwen woning (7-8-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Kallenkote, Kallenkote 82, herbouwen werkplaats en kantoor (3-8-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Havezatherweg 3, wijzigen reeds verleende vergunning m.b.t. dakopbouw (3-8-2023)
Blankenham, Hammerdijk 18, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (3-8-2023)
Blankenham, Kerkbuurt 14a, starten Bed & Breakfast (4-8-2023)
Giethoorn, Jonenweg 1e, tijdelijk verhuren boten voor maximaal 10 jaar (8-8-2023)
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg 124, gebruiken pand voor begeleid wonen (8-8-2023)
Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 11, vervangen kap (4-8-2023)
Willemsoord, Ronde Blesse 5, kappen 22 bomen (4-8-2023)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.