Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Eesveen, Eesveenseweg 52, verbouw schuur tot woning (11-08-2023)
Giethoorn, Binnenpad 33, verbouw voor verkoop zelfgemaakte sieraden (11-08-2023)
Onna, Meppelerweg 192, verbouw woning (11-08-2023)
Steenwijk, Onnastraat 12, vervanging beglazing en plaatsen warmtepomp buitenunit tussen de daken (11-08-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Binnenpad 115, bouwen schuur (10-08-2023)
Kuinre, Lindedijk 5, wijzigen gevel, aanbrengen gevelisolatie, vervangen kozijnen en vernieuwen rieten dak (10-08-2023) 

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Duinigermeerweg 1R-60, verbouw en uitbreiding bestaand gebouw tot entreegebouw (15-08-2023)
Giethoorn, Zuiderpad 15, kappen boom (15-08-2023)
Kalenberg, hoort bij Kalenbergerpad 4, bouwen vervangende schuur (14-08-2023)
Kalenberg zuid 16a, bouwen vervangende woning (10-08-2023)
Oldemarkt, Eekstraat 11, plaatsen loods (15-08-2023)
Onna, Burg. G.W. Stroinkweg 124, pand gebruiken voor begeleid wonen (08-08-2023)
Steenwijk,  ter hoogte van Pres. Kennedystraat 42, renoveren 8 duplex woningen (10-08-2023)
Vollenhove, Flevoweg VLH00 N 1626, creëren doorgang in houtwal (10-08-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt