Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

4 september 2023    Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk, 
Agenda
    18.45 uur        bezwaarschrift tegen het handhavingsbesluit betreffende het gebruik van de loswal aan de Kerkweg nabij nr. 50A te Giethoorn. In dit besluit is het verzoek om handhaving deels afgewezen en deels toegewezen.
    19.30 uur    bezwaarschrift tegen de in de last onder dwangsom opgelegde termijn ten aanzien van het parkeren van voertuigen binnen de grenzen van het bestemmingsplan Leeuwte 31, 31A, 33 en 33A te Sint Jansklooster. 
    De stukken liggen t/m 4 september 2023 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.


12 en 14 september 2023    Politieke markt, Vendelweg 1 in Steenwijk, aanvang 19.30 uur 
Op 14 september gaat de vergadering van 12 september verder. 
De vergaderingen zijn live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan uiterlijk de dag van de vergadering, voor 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.
13 september    Raadsvergadering voor herbenoeming en beëdiging burgemeester Rob Bats, Vendelweg 1 in Steenwijk, aanvang 19.30 uur 
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda.